Αποτελέσματα

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου Tomatis

Η μέθοδος Tomatis® έχει αναγνωριστεί από περισσότερες από 80 ερευνητικές εργασίες, καθώς και από κλινικές και επιστημονικές μελέτες. Συνεχίζει να εκπλήσσει και να παρακινεί τους ερευνητές να κάνουν περισσότερα. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη στα αρχικά της στάδια, τα πεδία εφαρμογής είναι πολλά, τα προφίλ ποικίλουν και οι απαιτήσεις του πρωτοκόλλου είναι πολύ περίπλοκες, αλλά όσοι αψήφησαν τις δυσκολίες αυτές είχαν εντυπωσιακά και αξιόπιστα αποτελέσματα.