FAQ

FAQ

Ποια είναι τα αποτελέσματα της μεθόδου Tomatis® στα παιδιά;

Η μέθοδος Tomatis® μπορεί να βοηθήσει παιδιά που αντιμετωπίζουν:

  • Μαθησιακές Δυσκολίες
  • Δυσλεξία
  • Διάσπαση Προσοχής
  • Υπερκινητικότητα
  • Αυτισμό
  • Γλωσσικές Διαταραχές
  • Θέματα συγκέντρωσης και οργάνωσης κατά την προετοιμασία εξετάσεων
  • Ενσωμάτωση Ξένων Γλωσσών για παιδιά που δυσκολεύονται στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.
Σε πόσο καιρό γίνονται αντιληπτά τα αποτελέσματα της μεθόδου Tomatis®;

Τα αποτελέσματα ποικίλουν ανάλογα με το κάθε άτομο.

Γενικά, τα αποτελέσματα της μεθόδου Tomatis® πρέπει να αναλυθούν σε δύο επίπεδα, το πρώτο μάλλον επιφανειακό και το δεύτερο σε πιο μεγάλο βάθος. Σε επιφανειακό επίπεδο, πολλές θετικές εκδηλώσεις γίνονται αντιληπτές πολύ γρήγορα, και αυτό συμβαίνει μέσα σε λίγες εβδομάδες ή ακόμα και λίγες ημέρες μετά την έναρξη μιας συνεδρίας ακρόασης Tomatis®.

Η Μέθοδος Tomatis® θεωρείται συχνά ως μια δυναμική διαδικασία που είναι εύκολο να ακολουθηθεί τόσο από το άτομο που επωφελείται από αυτήν όσο και από τους γύρω του. Σε βαθύτερο επίπεδο, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι η αναδιοργάνωση που προκαλείται από τις συνεδρίες Tomatis®, επιτρέπει στο υποκείμενο να ανακτήσει την εσωτερική του ισορροπία και έτσι να τροποποιήσει, με την καλή έννοια του όρου, τη δική του κλίμακα αξίας. Αυτή η εις βάθος εξέλιξη είναι λιγότερο θεαματική και λαμβάνει χώρα με πιο αργό ρυθμό.

Ένα από τα σημαντικά σημεία είναι ότι αυτές οι βελτιώσεις όχι μόνο θα διατηρηθούν με την πάροδο του χρόνου αλλά θα συνεχιστούν και μετά το τέλος των συνεδριών Tomatis®.

Διατηρείται η πρόοδος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των συνεδριών Tomatis®;

Ναι, γενικά η πρόοδος που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των συνεδριών Tomatis® διατηρείται για τον απλούστατο λόγο ότι δεν οφείλεται σε προετοιμασία αλλά σε επιστροφή στην ισορροπία.

Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων μπορεί να φανεί ότι η πρόοδος που σημειώθηκε από το υποκείμενο κατά τη διάρκεια των συνεδριών όχι μόνο διατηρείται αλλά μπορεί να συνεχιστεί, όταν η διαδικασία της εξέλιξης έχει αποκατασταθεί στο φυσιολογικό.

Σε ποια ηλικία λειτουργεί καλύτερα η Μέθοδος Tomatis®;

Η Μέθοδος Tomatis® παραμένει αποτελεσματική σε όλες τις ηλικίες, από παιδιά 3 ετών μέχρι και ενήλικες.

Επομένως, δεν υπάρχει πραγματικό όριο ηλικίας για να επωφεληθείτε από τη Μέθοδο Tomatis® και η εμπειρία δείχνει ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, επιτυγχάνονται καλά αποτελέσματα σε όλα τα θέματα, σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες ή ακόμα και σε ηλικιωμένους. Ωστόσο, οι συνεδρίες γενικά δεν συνιστώνται για παιδιά κάτω των 3 ετών.

Μπορεί η Μέθοδος Tomatis® να είναι επικίνδυνη;

Όχι, η μέθοδος Tomatis® είναι μια μη επεμβατική και εντελώς φυσική προσέγγιση επανεκπαίδευσης που περιλαμβάνει τη χρήση του αυτιού. Δεν είναι θεραπεία με την ιατρική έννοια, και ακόμη κι αν χρησιμοποιείται από ιατρούς, παραϊατρικούς, παιδαγωγικούς επαγγελματίες, δεν αντικαθιστά καμία από τις τεχνικές τους, αλλά τις ενισχύει όταν χρησιμοποιείται σωστά και αποτελεσματικά.

Στην πραγματικότητα, η Μέθοδος Tomatis® επιτρέπει απλώς την ομαλή επιστροφή στο φυσιολογικό, χωρίς ποτέ να προκαλέσει τραυματική κατάσταση ή κατάσταση ανισορροπίας.

Πώς αξιολογούνται τα αποτελέσματα;

Μετά το πέρας του κάθε κύκλου συνεδριών ακρόασης, (περίπου 14 μέρες), ο πελάτης κάνει μία προσωπική συνάντηση με τον Σύμβουλο. Ο Σύμβουλος θα κάνει συνέντευξη με στοχευμένες ερωτήσεις που του επιτρέπει να συλλέξει πληροφορίες, καθώς και παρατηρήσεις ή/και σχόλια από τους γονείς όταν ο θεραπευόμενος είναι παιδί. Αυτό θα επιτρέψει στον Σύμβουλο να σχεδιάσει τις επόμενες δράσεις και θεραπείες για τον πελάτη.

Μπορεί η Μέθοδος Tomatis® να συνδυαστεί με άλλες θεραπείες;

Ναι, και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι ακόμη και επιθυμητό. Πολλές φορές ο πελάτης βρίσκεται ήδη σε θεραπεία και ο θεραπευτής του, γνωρίζοντας τη Μέθοδο Tomatis®, γνωρίζει την ενεργοποίηση που μπορεί να προκληθεί από συνεδρίες με τη μέθοδο Tomatis®.

Ο σύμβουλος Tomatis® θεωρεί ότι δεν υπάρχει καμία ενόχληση ότι ο πελάτης του θα υποστηριχθεί από εξωτερική θεραπεία και απλώς θα τον συμβούλευε να περιμένει μέχρι να παγιωθούν τα αποτελέσματα των συνεδριών πριν προχωρήσει σε αυτήν την άλλη προσέγγιση. Τέλος, μπορεί να συμβεί ο σύμβουλος Tomatis® να εντοπίσει ένα πρόβλημα που προέρχεται προφανώς από εξωτερική θεραπεία: στη συνέχεια θα συμβουλεύσει τον πελάτη του, από τον εντοπισμό αυτού του προβλήματος, να συμβουλευτεί έναν άλλο θεραπευτή, πριν ξεκινήσει οποιεσδήποτε συνεδρίες με το Ηλεκτρονικό Αυτί. Στην πραγματικότητα, σε τέτοιες περιπτώσεις, η Μέθοδος Tomatis® θα λειτουργήσει ως τεχνική για τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των εξωτερικών θεραπειών: δεν υπάρχει επομένως ούτε ασυμβατότητα ούτε ανταγωνισμός, αλλά αντιθέτως υποστηρίζεται από μίαν επιπλέον αποτελεσματική θεραπεία. Πολλοί επαγγελματίες το γνωρίζουν ήδη αυτό και επιλέγουν είτε να εργαστούν σε συνεργασία με επαγγελματίες Tomatis® είτε να εκπαιδευτούν στη Μέθοδο για να κάνουν τη δική τους τεχνική ακόμα πιο αποτελεσματική. Υπενθυμίζεται ότι η Μέθοδος Tomatis® δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει μια θεραπεία που συνιστά ο γιατρός. Εάν δεν είστε βέβαιοι για την καταλληλότητα της μεθόδου Tomatis®, θα πρέπει να ρωτήσετε το γιατρό σας.

Γιατί οι συνεδρίες γίνονται εντατικά;

Προκειμένου ο εγκέφαλος να αλλάξει τον τρόπο αντίληψής του, είναι απαραίτητο να του δώσει πληροφορίες που συχνά επαναλαμβάνονται, και αυτό για ορισμένο χρόνο και με επαρκώς σταθερό ρυθμό. Αυτή η άσκηση, όπως και κάθε άλλη, είτε πνευματική είτε αθλητική, προκαλεί μια πραγματική απελευθέρωση, το σώμα ανακαλύπτει ότι μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά.

Αυτός ο κανόνας των εντατικών συνεδριών ισχύει για όλους, αλλά τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τη φύση του προβλήματος που πρόκειται να αντιμετωπιστεί, την ηλικία του ατόμου, το κίνητρό του, τη διαθεσιμότητά του κ.λπ.

Γιατί γίνονται διακοπές μεταξύ των συνεδριών;

Όπως ο εγκέφαλος χρειάζεται εντατική και επαναλαμβανόμενη διέγερση, χρειάζεται επίσης περιόδους μη διέγερσης για να οικοδομήσει και να εδραιώσει την αλλαγή. Αυτός ο κανόνας βρίσκεται στο πλαίσιο οποιασδήποτε εκπαίδευσης, η κατασκευή γίνεται μετά την προσπάθεια κατά τη διάρκεια μιας φάσης φαινομενικής παθητικότητας: είναι στην πραγματικότητα μια φάση ολοκλήρωσης. Η διέγερση είναι μια διαταραχή για τον οργανισμό μας, και ως εκ τούτου πρέπει να του χορηγούμε περιόδους ανάπαυσης κατά τις οποίες λαμβάνει χώρα αυτή η ενσωμάτωση. Επομένως, ο κανόνας είναι να κάνετε έναν πρώτο κύκλο συνεδριών  14 ημερών με ρυθμό 40-80 λεπτών ημερήσιας ακουστικής διέγερσης με το Ηλεκτρονικό Αυτί, ανάλογα με την ηλικία. Στόχος της μεθόδου Tomatis® είναι πάντα να θέτει το υποκείμενο όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε μια κατάσταση βέλτιστης αυτονομίας.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε τη μουσική του Μότσαρτ;

Είναι γεγονός ότι μετά από πολύ πειραματισμό με άλλη μουσική, τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη χρήση του Mozart είναι εκπληκτικά, ανεξάρτητα από την περιοχή στον κόσμο που χρησιμοποιείται: πράγματι, διαπιστώνουμε ότι σε όλες τις ηπείρους, αυτή η μουσική δεν είναι μόνο πολύ καλά αποδεκτή, αλλά επιτρέπει σε κάθε υποκείμενο να αποκαταστήσει τη δική του εσωτερική ισορροπία. Για να κατανοήσουμε αυτή τη δράση στην ανθρώπινη ισορροπία, πρέπει να θυμόμαστε ότι η μουσική χαρακτηρίζεται από ρυθμό, που αγγίζει το σώμα, από αρμονία, που φτάνει στις συναισθηματικές ζώνες και από τη μελωδία που απευθύνεται στις πνευματικές δομές. Στην ιδανική περίπτωση, στην κλασική περίοδο, αυτές οι τρεις παράμετροι έπρεπε να εξισορροπηθούν, κάτι που σπάνια συνέβαινε, καθώς η μία ή η άλλη κυριαρχούσε συχνά, δίνοντας έτσι έναν πολύ ιδιαίτερο μουσικό λόγο. Τώρα, στην περίπτωση του Μότσαρτ, φαίνεται ότι αυτή η ισορροπία έχει επιτευχθεί, γεγονός που ίσως εξηγεί τον οικουμενικό χαρακτήρα αυτής της μουσικής.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε φιλτραρισμένη μουσική;

Έως περίπου 4000 Hertz, το φιλτράρισμα επιτρέπει στον εγκέφαλο να προσανατολιστεί προς την ακουστική ανάλυση διαφορετικών περιοχών. Το να ακούς ακόμα πιο φιλτραρισμένους ήχους αντιστοιχεί σε μια προγεννητική εμπειρία, κάτι που δεν σημαίνει ότι το έμβρυο δεν ακούει τα μπάσα.

Σύμφωνα με τον Alfred Tomatis, εάν το αυτί είναι λειτουργικό τόσο νωρίς στην εμβρυϊκή ανάπτυξη, είναι επειδή έχει τον ρόλο να ενδυναμώνει το νευρικό σύστημα. Για να εκμεταλλευτεί αυτή την αρχέγονη δεξιότητα του αυτιού στο προγεννητικό στάδιο, ο Alfred Tomatis ήθελε να χρησιμοποιήσει φιλτραρισμένους ήχους, που επιτρέπουν στο αυτί να διευκολύνει τη λειτουργία της διάκρισης των ήχων.

Είναι η Μέθοδος Tomatis® αποτελεσματική στην απώλεια ακοής;

Η μέθοδος Tomatis® δεν επιτρέπει καμία βελτίωση στην ακοή εφόσον υπάρχει μη αναστρέψιμη βλάβη.

Σε περίπτωση προβλήματος ΩΡΛ, συμβουλευτείτε έναν ΩΡΛ ιατρό εκ των προτέρων.